Alternativmedicin

Inom alternativmedicinen ser man till hela människan och utgår från att allt hänger ihop. Människan har en fysisk, en psykisk och en andlig del som hålls samman av ett enda stort energiflöde. Obalans/Stress kan sätta sig i någon av dessa delar eller i hela människan. Ofta börjar det i en del och sprids sedan i systemet eftersom allt är delar i en helhet. Med stor teknisk bredd och 25 års erfarenhet hittar vi tillsammans orsaker till din ohälsa och behandlar dessa. Din självläkning ökar och du får ökad livskvalitet.

Kroppsbalansering

För dig som känner att du ofta blir svag i någon del av din muskulatur, eller om du har en känsla av att du har obalans mellan höger och vänster sida, överkropp och underkropp eller mellan fram och baksida. En metod där obalans och svaghet i musklerna indikerar låg aktivitet hos inre organ och dess energisystem. Behandling sker på olika punkter på kroppen för att stimulera till- och frånflöden av dels blod, dels lymfa samt av energi till både organ och muskler.

Kinesologi

Känner du att något är fel i kroppen, i själen eller mentalt, att flödet av liv har kommit av sig? Smärta, oro eller malande tankar är tecken på att du har stopp i ditt energisystem och att du behöver lösa upp några blockeringar för att få tillbaka harmonin. Behandlingen fokuserar på att lösa upp stopp i kroppens livsenergi. Genom att kommunicera med kroppens egna minnen finner man orsakerna bakom fysiska och psykiska problem och obalanser.

Zonterapi

Är du sjuk eller oroar du dig för att du håller på att bli sjuk? Zonterapin kan både finna ohälsan och stärka din läkeprocess. Du kan med den här tekniken jobba vidare hemma med fotzonerna för att få ökad självläkning. Enligt zonterapi kan kroppen indelas i olika lodräta zoner, från huvud till fötter och händer. Inom dessa zoner strömmar “energier”. När ett organ “tappar energi” reagerar zonen där organet ligger, och dess ändpunkter börjar ömma. När man trycker på en sådan zonändpunkt, går impulser upp till organet som “ökar sin energi”. Blodgenomströmningen ökar och organet återgår till normal funktion. Kroppens alla organ anses representerade bl.a. på fötterna, och man behandlar oftast där. Zonpunkter finns enligt zonterapi även på händer och öron.

Healing

För dig som tror att tankens kraft är stor och vill ha hjälp med att vitalisera ditt livsflöde. En rent mental teknik, direkt från hjärtat. Healing är en teknik som bygger på att allt liv kommunicerar, hela tiden. Genom att mentalt öppna upp för läkning med hjälp av tankekraft och kärlek kan små och stora mirakel ske.

Visar alla 2 resultat

Visar alla 2 resultat